TÌM KIẾM SẢN PHẨM

Tên sản phẩm:
Xuất xứ:
Giá:

VIDEO

Hỗ trợ trực tuyến

 • hotline
 • CN Hồ Chí Minh - Cửa hàng Thiết Bị Điện - Tel : 028 3857 7366
  Skype Me!
 • Mr Nam - KD Chi nhánh HCM - Tel : 0933 712 128
  Skype Me!
 • Ms Liên - KD Chi nhánh HCM - Tel : 098 345 8104
  Skype Me!
 • Mr Nhân - Kinh Doanh Dự Án - Tư vấn trạm biến áp kiosk hợp bộ - Tel : 0938 775 743
  Skype Me!
 • Mr Thọ - KD tủ trung thế & Recloser - Tel : 0938 876 993
  Skype Me!
 • Mr Sinh - KD chi nhánh HCM - Tel : 0919 444 204
  Skype Me!

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Kiosk TTC

Thống kê truy cập

icon

Số người online: 3
Sống lượt truy cập: 1397111

Liên kết website:

Tin tức

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động cửa Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HDQT/TTC ngày 15 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Thiết Bị Điện TTC về việc triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Thiết Bị Điện TTC trân trọng thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian: 08h30' , Thứ sáu, ngày 05/04/2019

2. Địa điểm: Công ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Thiết Bị Điện TTC.

3. Địa chỉ: F5, F6 Lô F, Đường số 6 - KCN An Phước - Xã An Phước - Huyện Long Thành - T. Đồng Nai.

4. Nội dung:

.  Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.

Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị.

Các vấn đề khác có liên quan tại Đại hội.

5. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Thiết Bị Điện TTC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2019 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

6. Đăng ký tham dự:

Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký (hoặc Giấy ủy quyền) tham dự Đại hội về Công ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Thiết Bị Điện TTC chậm nhất vào 15h00' ngày 03/04/2019 về địa chỉ:

Ban tài chính - Quản trị Công ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Thiết Bị Điện TTC -  F5, F6 Lô F, Đường số 6 - KCN An Phước - Xã An Phước - Huyện Long Thành - T. Đồng Nai.

 Điện thoại: (0251). 3682394 - Fax: (0251). 3682397. (Gặp Ms.Hòa)

 Quý Cổ đông có thể vào Website của Công ty để xem các thông tin Đại hội tại địa chỉ: www.thibiditrading.com.

 Khi tham dự Đại hội , đề nghị Cổ đông mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính).

 

Thông báo này thay thế cho thư mời.

Download:

- Giấy Đăng ký tham dự ĐHCĐ 

- Giấy Ủy Quyền ĐHCĐ

 

 Tin tức khác:

Back to Top

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN TTC
Địa chỉ: số 02 A22 khu dân cư An Bình, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai
Tel: 0618 830 222 - 0838 577 366 - Fax: 0613 831 717